Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken via welk platform (hierna te noemen de ‘Website’) dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online accommodatiereserveringsservice van de website zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Vacation Curacao en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

0. Definities

"Vacation Curacao", "wij", "we" of "onze" houdt in Verhuuradministratie., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

"Platform" houdt in de (mobiele) website en app waar de Service beschikbaar, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Verhuuradministratie.

"Diensten" houdt in de online reserveringsservice (waaronder de facilitering van betalingen) van verschillende producten en diensten die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld door Leveranciers op het Platform.

"Leverancier" houdt in de aanbieder van accommodaties (bijv. vakantiehuizen, appartement, B&B, etc.) en welke andere reis- of gerelateerd(e) product of dienst dan ook die van tijd tot tijd beschikbaar voor reservering wordt gesteld op het Platform.

1. Reikwijdte van onze service

Via dit Platform bieden wij (Verhuuradministratie) een online platform aan waar Leveranciers hun producten en diensten voor reservering kunnen adverteren, en waar bezoekers van het Platform dergelijke reserveringen (te weten de reserveringsservice) kunnen maken. Als u een reservering maakt via Vacation Curacao, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de Leverancier bij wie u reserveert of een product of dienst (zoals van toepassing) afneemt. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de Leverancier; wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende Leverancier(s) sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de Leverancier.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze Diensten is gebaseerd op de informatie die de Leveranciers ons verschaffen. De Leveranciers maken gebruik van Verhuuradministratie software aplicatie , zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van ons Platform of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke Leverancier is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op ons Platform wordt getoond. Ons Platform is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige Leverancier (of zijn faciliteiten, locatie, producten of diensten) die beschikbaar wordt gesteld.

Onze Diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, reserveringen, tickets, producten of diensten dan ook die op ons Platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

2. Prijzen, doorgestreepte prijzen

De prijzen op ons Platform zijn zeer concurrerend. Alle tarieven gelden per accommodatie voor uw gehele verblijf en alle prijzen worden getoond inclusief btw/omzetbelasting en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op ons Platform of in de bevestigingsmail. De Leverancier kan in het geval van kosten voor no-show of annulering, de van toepassing zijnde toeslagen en belastingen (waaronder toeristen-/stadsbelasting) in rekening brengen. De accommodatie kan in het geval van een toeslag voor no-show of annulering, de van toepassing zijnde belastingen in rekening brengen.

Soms zijn er via ons Platform goedkopere tarieven beschikbaar voor een specifiek(e) verblijf, product of dienst. Er kunnen echter speciale voorwaarden en beperkingen gelden bij deze door de Leveranciers beschikbaar gestelde prijzen, bijvoorbeeld niet-annuleerbaar en niet-restitueerbaar. Gelieve de relevante product-, service- en reserveringsvoorwaarden aandachtig door te nemen voor dergelijke voorwaarden voordat u een reservering maakt.

Deze doorgestreepte prijs getoond voor accommodatie is gebaseerd op de twee-na-hoogste huidige prijs van de Leverancier voor uw product of dienst met dezelfde reserveringsvoorwaarden in een periode van 28 dagen rond uw gekozen incheckdatum.

De valutaconversie dient uitsluitend ter indicatie en mag niet als accuraat of up-to-date beschouwd worden; de werkelijke tarieven kunnen afwijken.

Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.

3. Gratis

Onze Diensten zijn gratis. In tegenstelling tot veel andere partijen, zullen wij u niets in rekening brengen voor onze Diensten of extra toeslagen aan de prijs van de accommodatie toevoegen.

Nadat de eindgebruiker de dienst of het product van de Leverancier heeft geconsumeerd of nadat de gast bij de accommodatie heeft verbleven (en heeft betaald), betaalt de Leverancier een commissie (bijv. een klein percentage van de productprijs (accommodatie) aan Vacation Curacao.

4. Creditcard of betalen via uw bank

Bepaalde Leveranciers bieden de mogelijkheid, indien van toepassing en indien beschikbaar, om reserveringen (gedeeltelijk of geheel, zoals vereist in de betalingsvoorwaarden van de accommodatie) tijdens het boekingsproces rechtstreeks aan de Leverancier te betalen, door middel van een veilige online betaling (voor zover dit wordt ondersteund door uw bank). 

5. Vooruitbetaling, annulering, no-show en de kleine lettertjes

Door het maken van een reservering met een Leverancier, gaat u akkoord met de relevante annulerings- en no-showvoorwaarden van die Leverancier, en alle aanvullende (leverings)voorwaarden van de Leverancier die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of uw verblijf (met inbegrip van de kleine lettertjes van de Leverancier, weergegeven op ons Platform en de van toepassing zijnde huisregels van de Leverancier), inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de accommodatieverstrekker (de leveringsvoorwaarden kunnen worden verkregen bij de desbetreffende accommodatieverstrekker).

De Leverancier kan in het geval van een no-show of annulering de van toepassing annuleringskosten in rekening brengen. Gelieve voordat u reserveert de (reserverings)gegevens van het product of de dienst van uw keuze aandachtig door te lezen voor dergelijke voorwaarden. 

Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw reservering verwijzen wij naar uw huurbevestiging plus voorwaarden. Daarin vindt u de relevante instructies. Houd er rekening mee dat kosten in rekening kunnen worden gebracht voor uw annulering en dat vooruitbetalingen mogelijk niet worden terugbetaald als dit overeenkomt met de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de accommodatieverstrekker. Wij raden u aan om de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de accommodatieverstrekker zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering gaat maken. Vergeet ook niet om uw betalingen tijdig te doen, mocht dat vereist zijn.

Als u een late of vertraagde aankomst heeft op de incheckdatum of de volgende dag pas aankomt, zorg er dan voor dat u dit (tijdig/direct) communiceert met de Leverancier, zodat zij weten hoe laat ze u kunnen verwachten en u een annulering van uw reservering of kosten voor een no-show voorkomt. Onze klantenservice kan u indien nodig assisteren met het op de hoogte stellen van de Leverancier. Vacation Curacao aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw verlate aankomst of annulering of door de Leverancier in rekening gebrachte no-showkosten.

6. (Verdere) correspondentie en communicatie

Met het afronden van een reservering stemt u ermee in dat u (i) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort voor uw aankomstdatum, met informatie over uw bestemming alsook bepaalde informatie en aanbiedingen (inclusief aanbiedingen van derden als u zich actief heeft aangemeld voor deze informatie) die relevant zijn voor uw reservering en uw bestemming, en (ii) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort na uw verblijf in de accommodatie waarin u wordt uitgenodigd om het formulier voor gastenbeoordelingen in te vullen. 

Verhuuradministratie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de Leverancier op of via haar platform. U kunt geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de Leverancier, of (alle vormen van) het ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. Vacation Curacao kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Leverancier.

Om naar behoren uw reservering te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dient u uw juiste e-mailadres te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen of foutieve telefoon- of creditcardnummers (en hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren).

Iedere eis jegens of klacht gericht tegen Vacation Curacao of met betrekking tot de Service dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van gebruik van het product of de service (bijv. uitcheckdatum). Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op enige compensatie (van schade of kosten) verliezen.

Wegens het voortdurend bijwerken en wijzigen van prijzen en beschikbaarheid raden we u ten zeerste aan om screenshots te maken bij het maken van de reservering om uw positie (indien nodig) te ondersteunen.

7. Gastenbeoordelingen

Elke gast van Vacation Curacao krijg na vertrek een automatisch "Gastenbeoordelingsformulier" gemaild. Het ingevulde gastenformulier wordt geüpload naar de pagina van de betreffende Leverancier op ons Platform met als enig doel om (toekomstige) klanten op de hoogte te stellen van uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van de Leverancier, en kan (b) door Vacation Curacao naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt (bijv. voor marketing, reclame of verbetering van onze service) op ons Platform of soortgelijke platforms voor sociale media, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, apps of andere kanalen die eigendom zijn van, aangeboden worden door, gebruikt worden door of beheerd worden door Vacation Curacao. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen. Het gastenbeoordelingsformulier dient te worden beschouwd als een vragenlijst en er worden geen verdere (commerciële) aanbiedingen, uitnodigingen of speciale premies aangeboden.

8. Disclaimer

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen andere dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de Leveranciers die via ons Platform beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de Leverancier of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van ons Platform, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de Leverancier of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

U gaat er mee akkoord dat de Leverancier te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over de totale accommodatieprijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de Leverancier kosten in rekening heeft gebracht) voor uw accommodatie, product, of dienst, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de (accommodatie/reserverings)prijs faciliteren. Vacation Curacao  is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de (accommodatie/reserverings)prijs aan de relevante belastingautoriteiten. Vacation Curacao zal nooit als verkoper voor welk(e) product of dienst op het Platform dan ook handelen of fungeren.

Door foto's/afbeeldingen naar ons platform te uploaden (bijvoorbeeld in aanvulling op een beoordeling), getuigt u, verzekert u en accordeert u dat u in het bezit bent van het auteursrecht over de foto's/afbeeldingen en stemt u ermee in dat Vacation Curacao de geüploade foto's/afbeeldingen mag gebruiken op zijn (mobiele) website en apps, en in (online/offline) promotiemateriaal en publicaties en op elke andere wijze die Vacation Curacao naar eigen inzicht gepast acht. U geeft Vacation Curacao het niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke, eeuwigdurende recht en de licentie om de foto's/afbeeldingen te gebruiken, te reproduceren, te laten reproduceren, te tonen, te distribueren, te sublicentiëren, te communiceren en deze beschikbaar te maken op elke andere wijze die Vacation Curacao naar eigen inzicht gepast acht. Door deze foto's/afbeeldingen te uploaden, neemt degene die de afbeelding(en) uploadt de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor elke en alle juridische claims die door derden (omvattende, maar niet beperkt tot accommodatie-eigenaren) worden gemaakt ten gevolge van de publicatie en en het gebruik van deze foto's/afbeeldingen door Vacation Curacao. Vacation Curacao is niet de eigenaar van de geüploade foto's/afbeeldingen en zal deze niet onderschrijven. De waarachtigheid, geldigheid en recht op het gebruik van alle foto's/afbeeldingen ligt bij de persoon die de foto geüpload heeft en is niet de verantwoordelijkheid van Vacation Curacao. Vacation Curacao verwerpt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto's. De persoon die de foto's geüpload heeft, garandeert dat de foto's/afbeeldingen geen virussen, Trojaanse paarden of geïnfecteerde bestanden zullen bevatten. Ook zullen de foto's/afbeeldingen niet van pornografische, illegale, obscene, beledigende, verwerpelijke of ongepaste aard zijn, of inbreuk maken op de rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of privacy). Elke foto/afbeelding die niet aan de eerdergenoemde criteria voldoet, zal niet worden geplaatst en/of kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verwijderd/gewist door Vacation Curacao.

09. Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van Vacation Curacao, haar leveranciers of providers.

Vacation Curacao behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) het Platform waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van gasten en vertaalde teksten) en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van gasten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op het Platform of (vertaald) inhoud of gastbeoordelingen zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Vacation Curacao. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

10. Diversen

Voor zover toegestaan door de wet zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter voorgelegd in Amsterdam, Nederland.

De originele Engelse versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen zijn vertaald. Dit is een service; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaling hiervan geldt de Engelse versie in de hoogst toegelaten mate volgens de wet als de definitieve versie. U kunt aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen. De Engelse versie van de voorwaarden is beschikbaar op ons Platform. Om deze te lezen, selecteert u ‘English’ bovenaan in het taalmenu. Op schriftelijk verzoek kan de Engelse versie u worden toegezonden.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.